Všeobecné obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi firmou ELBEENETTING s.r.o. (dále jen "prodávající"), a jejími zákazníky (dále také "kupující") v oblasti prodeje zboží.Prodávající: prodávajícím se rozumí firma ELBEENETTING s.r.o, která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 288 55 043, DIČ CZ288 55 043 . Kupující: kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu při registraci pouze své nezbytné kontaktní údaje, které jsou potřebné pro vyřízení jeho objednávky, případně údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Vyřízení objednávky

V den objednání Vám potvrdíme přijetí objednávky na Váš e-mail a zároveň pošleme proforma fakturu pro úhradu zboží. Zboží dodáváme do 3 - 5ti pracovních dnů ( doprava ZDARMA ) od přijetí platby za zboží. Den před dodáním Vám zavoláme nebo pošleme e-mail.

Platební podmínky

Zboží dodáváme po zaplacení proforma faktury, kterou zasílám e-mailem v den objednání zboží. Pro stálé zákazníky a obchodní partnery poskytujeme po 3tím odběru splatnost na fakturu do 14ti dní. Ceny uvedené na těchto stránkách platí pro koncové zákazníky a jsou včetně DPH 21% DPH(jsme plátci DPH).

Závaznost objednávky

Odesláním objednávky zákazník závazně potvrzuje, že si v dohodnutém termínu odebere zboží. Zákazník může zrušit objednávku pouze v případě, že dodavatel není schopen dodat zboží v obvyklém dodacím termínu (do cca. 3 –5ti dnů nebo dle tel. dohody). V případě, že si zákazník objednané zboží nepřevezme (ani na toto dopředu neupozorní dodavatele), vyhrazuje si dodavatel právo fakturovat zákazníkovi storno poplatek.

Ochrana osobních údajů

Informace o návštěvnících těchto stránek jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Tomáš Elich, jako provozovatel serveru Drátěné ploty.cz, veškeré údaje získané od návštěvníků těchto stránek užívá výhradně pro vnitřní potřebu spoleČnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu uživatelů nakládá provozovatel s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Záruka

Výrobce/prodejce plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady ve smyslu ustanovení Občanského/Obchodního zákoníku po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení výrobku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, výrobek byl vystaven nadměrnému zatížení (v rozporu s předpisy, event.doporučením výrobce), živelnými pohromami nebo vyšší mocí.

Reklamace

Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními Občanského/Obchodního zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele. Zákazník je povinen při převzetí si zboží řádně prohlédnout/zkontrolovat! Na pozdější reklamace (zřetelné zevní poškození vzniklé např.při přepravě) nebude brán zřetel. V případě oprávněné/prokázané vady zboží, na které se vztahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu. Reklamaci zákazník uplatňuje u dodávající firmy Tomáš Elich, Holubova 638, 530 03 Pardubice.

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel, který nakupuje zboží pomocí prostředků komunikace na dálku, má dle ustanovení §53 odst.6 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění s výjimkou případů uvedených v odst.7: "Spotřebitel nemůže odstoupit podle odst.6 od smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání."

Proč u nás

  • Nejširší nabíka
  • Pouze prověřené materiály
  • Doprava ZDARMA
  • 90% zboží stále skladem
  • Garance nejnižší ceny
  • 12 let zkušeností
  • Ochota a serioznost
  • Zajistíme i montáž
Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů |    © 2010 - 2020 Ploty-online.cz , systém 3wShop verze 1.8.1.